دسته: دیتاشیت

  MEGA SERIES DATASHEET

دانلود دیتاشیت ATmega103

دانلود دیتاشیت ATmega128

دانلود دیتاشیت ATmega1280

دانلود دیتاشیت ATmega1281

دانلود دیتاشیت ATmega16

دانلود دیتاشیت ATmega161

دانلود دیتاشیت ATmega162

دانلود دیتاشیت ATmega164

دانلود دیتاشیت ATmega165

دانلود دیتاشیت ATmega168

دانلود دیتاشیت ATmega169

دانلود دیتاشیت ATmega2560

دانلود دیتاشیت ATmega2561

دانلود دیتاشیت ATmega32

دانلود دیتاشیت ATmega323

دانلود دیتاشیت ATmega324

دانلود دیتاشیت ATmega325

دانلود دیتاشیت ATmega3250

دانلود دیتاشیت ATmega328P

دانلود دیتاشیت ATmega329

دانلود دیتاشیت ATmega3290

دانلود دیتاشیت ATmega406

دانلود دیتاشیت ATmega48

دانلود دیتاشیت ATmega64

دانلود دیتاشیت ATmega640

دانلود دیتاشیت ATmega644

دانلود دیتاشیت ATmega645

دانلود دیتاشیت ATmega6450

دانلود دیتاشیت ATmega649

دانلود دیتاشیت ATmega6490

دانلود دیتاشیت ATmega8

دانلود دیتاشیت ATmega8515

دانلود دیتاشیت ATmega8535

دانلود دیتاشیت ATmega88

 

مطالب تصادفی

بررسي يك نمونه سنسور موقعيت زاويه اي مطلق

بررسي يك نمونه سنسور موقعيت زاويه اي مطلق

 

با توجه به شباهت موقعيت سنجي زاويه اي مطلق در تمام ايده ها سعي شد تا با ارائه يك نمونه صنعتي ، روش كلي اين موقعيت سنجي توضيح داده شود.

اين سنسور بر مبناي تکنولوژي CMOS عمل مي كند. کاربرد اصلي اين سنسور كنترل ميکروموتورها مي باشد. اين سنسور بر اساس اثرهال عمل مي کند.

zaviye (www.AVRelec.com).jpg

چهار سنسورهال بر يک قطعه سيکيلن قرار گرفته اند. هر عنصر بخشي از ميدان مغناطيسي در صفحه سنسور را احساس مي كند. عناصر هال در چهار گوشه يک ديسک فرو مغناطيسي قرار گرفته اند و خروجيهاي X- Y را توليد مي کنند. براي هر محور وجوديک عنصر هال کافي است ولي با قراردادن 2 عنصر هال در هر محور، دقت افزايش و آفست کاهش مي يابد. ( از طريق اندازه گيري ولتاژ هاي تفاضلي) خروجي عناصر هال X1 - X2 - Y1-Y2 توسط يک مدار بهسازي شامل باياس، تقويت کننده و حذف کننده آفست و نيز پايدار سازي حرارتي پردازش مي شود.

ادامه مطلب...
اي وي آر الکترونيک آماده ارائه خدمات طراحي، توليد و اجراي پروژه هاي الکترونيک در زمينه هاي کنترلي، مانيتورينگ و اتوماسيون مي باشد---------------------- تلفن های تماس: 66747792-66700466
شما اینجا هستید:   خانه دانلوددیتا شیتMEGA SERIES DATASHEET
برای حمایت از ما امتیاز دهید
جوملا یک نرم افزار رایگان کد باز است که تحت قانون GNU/GPL کار می کند.